2022-03

ČASOPIS SZM, série B – VĚDY HISTORICKÉ LXXI / 3 / 2022

EDITORIAL

Pavel Šopák

NORIMBERSKÁ MADONA ZE ZÁMECKÉ KAPLE V JANOVICÍCH U RÝMAŘOVA VE SBÍRCE SLEZSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA

Nuremberg Madonna from Chateau Chapel in Janovice u Rýmařova in Collections of Silesian Museum

Denisa Hradilová

The study deals with a small sculpture of the Virgin Mary from a Chateau Chapple in Janovice u Rýmařova, now held in The Silesian Museum in Opava. This sculpture is a copy of the famous early renaissance statue of the Virgin Mary today kept in the Germanishes Nationalmuseum in Nuremberg.

ZE STARŠÍCH DĚJIN DUCHOVNÍ SPRÁVY VE VELKÉ POLOMI NA OPAVSKU (DO KONCE 17. STOLETÍ)

From the Earlier History of Spiritual Administration in Velká Polom in the Opava Region (Until the End of the 17th Century)

Marek Skupien

The study seeks to provide a brief overview of the history of the Catholic parish by the Church of St. Wenceslas in Velká Polom in the Opava region, specifically until the end of the 17th century. In Velká Polom, sometime between the last quarter of the 15th and the first quarter of the 16th century, a new late Gothic brick church was built, which still stands in the village today. The paper is based primarily on the study of sources. The author focused primarily on the spiritual administrator of the parish, the parish Church of St. Wenceslas and its contents, parish dwellings, the extent of the parish district and the position of the parish in the context of the development of church administration.

PŘÍSPĚVEK K DÍLU TĚŠÍNSKÉHO STAVITELE FLORIÁNA JILGA (ILG)

Contribution to the Work of the Těšín Builder Florián Jilg (Ilg)

Eva Vojkovská

The study deals with the builder Florián Jilg from Těšín. It describes his activities in Těšín and details both the construction of the evangelical church in Bystřice and the parish church in Hnojník, as well as the construction and reconstruction of houses in Těšín according to Jilgo’s plans. It characterizes Jilg’s architecture in the broader context of architecture and in comparison with the work of local builders. As a regional construction master and city builder, Florián Jilg was one of the important figures of classicism in the region of Těšín.

FOTOGRAFIE V ČESKÉM SLEZSKU DO ROKU 1918: PROLEGOMENA K VÝZKUMU

Photography in Czech Silesia until 1918: Prolegomenon to the Research

Pavel Šopák

Photography in Czech Silesia is a topic of research that has received only sporadic attention. The text focuses on the topic and its subcomponents (personalities, types of photographic implementations,musealization of photography, social life) from the perspective of further future research.

VÝSTAVNÍ ČINNOST V RÝMAŘOVĚ OD ROKU 1945 DO SOUČASNOSTI S PŘIHLÉDNUTÍM K JEHO NEJBLIŽŠÍM VÝZNAMNÝM GALERIJNÍM CENTRŮM

Exhibition Activity in Rýmařov from 1945 to the Present, Taking into Account its Nearest Important Gallery Centres

Michal Vyhlídal

The contribution deals with the evaluation of the exhibition activity in Rýmařov in the period from 1945 to 1989 and the subsequent thirty-year operation of the Octopus Gallery located in the Municipal Museum in Rýmařov, taking into account the nearest gallery centres, i.e. the exhibition activities of Jindřich Štreit in Sovinec, the unofficial grouping of VSUV artists in Uničov, the activities of Galerie V kapli (Chapel Gallery) in Bruntál and Jiří Jílek Gallery in Šumperk.

Materiálie

K stavebnímu vývoji areálu firmy Hamburger ve Fulneku (Pavel Šopák)

Kubistické rondo – nová zjištění o elektrárně a vile v Háji u Mohelnice (Klára Jeništová – Martina Mertová)

Kronika

Josef Baruch (1892–1966): jubilejní vzpomínka (Pavel Šopák)

Malíř Bohumír Dvorský. Ke 120. výročí narození (Pavel Šopák)