ODBORNÝ PROFIL A POSLÁNÍ ČASOPISU

Odborná a vědecká náplň vychází především ze společenskovědních disciplín, zastoupených v organizaci, tedy archeologie, historie, umělecké historie, numismatiky, etnografie, muzikologie, dějin divadla, dějin literatury a muzeologie. Na stránkách časopisu se prezentuje také archivní tematika, protože na území českého Slezska speciální archivní časopis nevychází. V průběhu existence časopisu zde ovšem byly rovněž publikovány studie interdisciplinárního charakteru, prezentující široké spektrum výzkumných zájmů badatelů domácích i zahraničníchČasopis uveřejňuje především původní vědecké studie a materiálové práce, vycházející z regionálních pramenů. Nedílnou součástí časopisu je recenzní rubrika a část vyhrazená aktuálním zprávám souvisejícím s pojetím časopisu.

RUBRIKY

Studie (texty prochází recenzním řízením)
Materiálie (texty prochází recenzním řízením)
Jubilea
Recenze
Kronika

REDAKCE

Vedoucí redaktor
Doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D.
sopak(at)szm.cz
Slezské zemské muzeum
Ostravská univerzita
Vysoké učení technické v Brně

Výkonný redaktor
Mgr. Ivana Kolářová
e-mail: cszmb(at)szm.cz
tel.: +420 734 751 098
Slezské zemské muzeum

Členové redakční rady
PhDr. Pavel Douša, Ph.D.
Národní zemědělské muzeum, Muzeum českého venkova – zámek Kačina

Mgr. Květoslav Growka
Slezské zemské muzeum

PhDr. Radim Jež, Ph.D.
Muzeum Těšínska

Dr. Stefanie Jost
Bundesarchiv Berlin

Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D.
Masarykova univerzita v Brně

Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D.
Slezské zemské muzeum

Doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.
Archeologický ústav AVČR Brno, v.v.i.

Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D.
Zemský archiv v Opavě

Mgr. Martin Martinčák
Institut za pomorskou baštinu ARS NAUTICA

Mgr. Ilona Matejko-Peterka, Ph.D.
Slezská univerzita v Opavě
Slezské zemské muzeum

PhDr. Karel Müller
Zemský archiv v Opavě

Doc. PhDr. Martin Pilař, Ph.D.
Ostravská univerzita

Doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D.
Ostravská univerzita

Doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D.
Ostravská univerzita

PhDr. Dalibor Prix, CSc.
Ústav dějin uměním ČR, v.v.i.

Doc. PhDr. Jiří Štefanides, Ph.D.
Slezské zemském muzeum

Prof. PhDr. Pavol Tišliar, Ph.D.
Univerzita Komenského Bratislava

Dr. Mirosław Węcki
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Ostravská univerzita