PROFESSIONAL PROFILE AND MISSION OF THE JOURNAL

The professional and scientific content is based on the socially-scientific disciplines represented at the institution, i.e. archaeology, history, history of arts, numismatics, ethnography, musicology, theatre history, history of literature and museology. There is no special archive journal published within the Czech Silesia region, thus also archive themes are presented in the Journal. Studies of interdisciplinary character presenting a wide spectrum of research interests of local as well as foreign researchers and scientific workers of the Silesian Museum in Opava have also been published in the course of the Journal's history. The Journal publishes primarily original scientific studies and material works based on regional sources. The review column designated for topical news related to the Journal's concept has become an integral part of the Journal.

Sections

Articles (going through review procedure)
Material Studies (going through review procedure)
Anniversaries
Reviews
Chronicle

Editorial Board

Vedoucí redaktor
Doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D.
sopak(at)szm.cz
Slezské zemské muzeum
Ostravská univerzita
Vysoké učení technické v Brně

Výkonný redaktor
Mgr. Ivana Kolářová
e-mail: cszmb(at)szm.cz
tel.: +420 734 751 098
Slezské zemské muzeum

Členové redakční rady
PhDr. Pavel Douša, Ph.D.
Národní zemědělské muzeum, Muzeum českého venkova – zámek Kačina

Mgr. Květoslav Growka
Slezské zemské muzeum

PhDr. Radim Jež, Ph.D.
Muzeum Těšínska

Dr. Stefanie Jost
Bundesarchiv Berlin

Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D.
Masarykova univerzita v Brně

Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D.
Slezské zemské muzeum

Doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.
Archeologický ústav AVČR Brno, v.v.i.

Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D.
Zemský archiv v Opavě

Mgr. Martin Martinčák
Institut za pomorskou baštinu ARS NAUTICA

Mgr. Ilona Matejko-Peterka, Ph.D.
Slezská univerzita v Opavě
Slezské zemské muzeum

PhDr. Karel Müller
Zemský archiv v Opavě

Doc. PhDr. Martin Pilař, Ph.D.
Ostravská univerzita

Doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D.
Ostravská univerzita

Doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D.
Ostravská univerzita

PhDr. Dalibor Prix, CSc.
Ústav dějin uměním ČR, v.v.i.

Doc. PhDr. Jiří Štefanides, Ph.D.
Slezské zemském muzeum

Prof. PhDr. Pavol Tišliar, Ph.D.
Univerzita Komenského Bratislava

Dr. Mirosław Węcki
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Ostravská univerzita